Prva tehnička radionica Projekta „Jadranska modelna šuma“

  Datum objave: 27.02.2013, 09:05h

Prva tehnička radionica Projekta „Jadranska modelna šuma“
Ovaj projekt je u cijelosti financiran od strane Europske unije te će se kroz njega definirati modelne šume na prostoru Šibensko-kninske županije.